Blatenská ryba

Blatenská ryba

Na téměř 1600 hektarech rybníků hospodaří společnost Blatenská ryba. Voda přitékající z okolních lesů zajišťuje čistotu prostředí pro zdravý růst ryb a jejich čistotu. Dominující rybou je kapr, ale zpracovávají i ryby jako je lín, štika, maréna nebo amur. Nesmíme ovšem zapomenout na skvělého lososa! Klasický způsob chovu s využitím přirozené rybniční potravy a obilovin zaručuje ryby s charakterem přírodního produktu, blížící se požadavkům na bioprodukty.

http://www.blatenskaryba.cz/

https://www.facebook.com/BlatenskaRyba/?fref=ts