Bio farma Trněný Újezd

Biofarma Trněný Újezd

Tradice rodiny Holovských je zmapována až několik staletí do historie. V současné době se zaměřuje na biochov skotu, prasat, ovcí a drůbeže. Hospodaří na 220 ha půdy, na části si pěstují vlastní krmivo pro hospodářská zvířata, zbytek slouží jako pastviny a zdroj senáže. Celý chov je včetně rostlinné produkce certifikovaný jako BIO, zvířata nejsou krmena medikovaným krmivem, ani preventivně léčena antibiotiky. Maso se tak dostává na váš stůl v té nejvyšší kvalitě.

http://www.holovsky.eu/

https://www.facebook.com/www.holovsky.eu/?fref=ts